Archive

Wat is CIAP? Welke ziekteverschijnselen en klachten horen bij CIAP? Wat is het beloop bij CIAP? Komen patiënten door CIAP in een rolstoel terecht? Moet prediabetes worden uitgezocht bij patiënten met CIAP? Wat is het verschil tussen polyneuropathie en CIAP? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen CIAP, MGUS-polyneuropathie en DVN? Wat is CIAP? Welke ziekteverschijnselen en klachten horen bij CIAP? Kom ik door CIAP in een rolstoel terecht? Speelt prediabetes een rol bij het ontstaan van CIAP? Wat is het verschil tussen polyneuropathie en CIAP?