Collegiaal advies van het expertisecentrum

Expertisecentrum

Het expertisecentrum CIAP van het UMC Utrecht verricht klinische analyse naar CIAP en andere oorzaken van axonale polyneuropathieën, doet veel wetenschappelijk onderzoek naar CIAP en werkt aan voorlichting en informatievoorziening. Via Spierziekten Centrum Nederland is het centrum verbonden met de andere universitaire medische centra in Nederland zodat men ook daar terechtkan voor een goede diagnose of behandeling.

Zorg

Het ziektebeeld CIAP is complex en kan enkel gesteld worden als andere oorzaken voor een axonale polyneuropathie uitgesloten zijn. Systematisch onderzoek in het expertisecentrum kan voorkomen dat een behandelbare oorzaak over het hoofd wordt gezien. Ook bekijkt het expertisecentrum of een multidisciplinaire benadering de patiënt kan helpen. Patiënten komen voor een eenmalige analyse naar het expertisecentrum en blijven verder onder controle van hun eigen neuroloog. Zorgverleners kunnen met vragen natuurlijk contact opnemen met het centrum.

Op deze website vindt u:
veelgestelde vragen over CIAP;
richtlijnen over de behandeling bij polyneuropathie;
– de mogelijkheid van een collegiaal consult.

Verwijzing

Voor een bezoek aan het expertisecentrum CIAP is een verwijzing nodig van de behandelend neuroloog. Voor huisartsen is het niet mogelijk om direct naar het expertisecentrum CIAP te verwijzen.
Een verwijzing inclusief uitslagen van bloedonderzoek, beeldvorming en eerder EMG-onderzoek (bij voorkeur het uitgebreide verslag inclusief curves) kan gestuurd worden naar de polikliniek neuromusculaire ziekten van het UMC Utrecht:

Polikliniek neuromusculaire ziekten
Huisportnummer f.02.436
Postbus 85500
3508 GA Utrecht