Bezoek het expertisecentrum

Verwijzing

Voor een bezoek aan het expertisecentrum CIAP heeft u een verwijzing nodig van uw neuroloog. Nadat het expertisecentrum deze heeft ontvangen, krijgt u een oproep voor een afspraak bij het expertisecentrum.

Eerste bezoek

Voor uw afspraak krijgt u per post of e-mail twee vragenlijsten opgestuurd. Deze vragenlijsten zijn bedoeld om het eerste bezoek voor te bereiden. U kunt de ingevulde vragenlijsten voor uw bezoek terugsturen of bij uw bezoek meenemen. Bij het eerste consult maakt u kennis met een gespecialiseerde neuroloog en mogelijk een neuroloog in opleiding.

Gesprek

Met de arts heeft u eerst een uitgebreid gesprek over uw klachten en hoe deze ontstaan zijn. Ook komt het effect van deze klachten op uw dagelijks functioneren aan de orde.

Lichamelijk onderzoek

Tijdens het eerste bezoek wordt u ook lichamelijk onderzocht. Gekeken wordt naar de kenmerken van CIAP, zoals gevoelsstoornissen, balansproblemen en spierzwakte.

Aanvullend onderzoek

Na het onderzoek kan er bloed worden afgenomen om te onderzoeken of er andere oorzaken zijn voor de klachten. Het is belangrijk dat u drie uur voor uw afspraak niet eet of drinkt om te voorkomen dat sommige bloedwaarden daardoor beïnvloed worden.
Verder kan op de afdeling klinische neurofysiologie een elektromyogram (EMG) worden gemaakt om de activiteit en het functioneren van de zenuwen te meten. Hiervoor kan het nodig zijn dat de armen en benen eerst worden opgewarmd in waterbaden.
Vaak is het mogelijk om alle gesprekken en onderzoeken op dezelfde dag te laten plaatsvinden.

En verder

De uitslagen en conclusies van het onderzoek bespreekt de neuroloog van het expertisecentrum tijdens een (telefonische) afspraak met u. Daarin heeft u gelegenheid om aanvullende vragen te stellen. Als er meer onderzoek nodig is, kan een vervolgconsult worden afgesproken. Zo nodig kan de neuroloog u verwijzen naar een revalidatiearts of pijnteam.
De neuroloog van het expertisecentrum schrijft een brief met adviezen aan uw eigen behandelaar. Na de analyse van het expertisecentrum komt u weer onder controle bij uw eigen neuroloog. In principe heeft u daarna geen afspraken meer in het expertisecentrum, tenzij uw neuroloog dat nodig vindt.

Handig om mee te nemen

  • Ingevulde exemplaren van de vragenlijsten die u toegestuurd heeft gekregen (als u deze niet al eerder heeft teruggestuurd).
  • De afspraakbevestiging. Hierin staat de datum en het tijdstip van uw afspraak.
  • Uw verzekeringspas of zorgpas.
  • Een legitimatiebewijs.
  • Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Dit medicatieoverzicht is verkrijgbaar bij uw apotheek.

Neem zo mogelijk iemand mee naar het bezoek. Samen onthoudt u meer dan één.