Over het expertisecentrum

Welkom bij het expertisecentrum CIAP

In het expertisecentrum CIAP werken artsen en onderzoekers aan een optimale diagnostiek, begeleiding en behandeling. Wij proberen uw vragen over CIAP zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mensen met CIAP, hun naasten en hun zorgverleners vinden bij het expertisecentrum:

  • …de meeste kennis en ervaring op het gebied van CIAP
  • …advies en hulp bij het vinden van de beste zorg bij CIAP
  • …informatie over de nieuwste onderzoeken naar CIAP

Een afspraak maken?

Voor een analyse door ons expertisecentrum heeft u een verwijzing nodig van uw neuroloog. Daarvoor zijn ook uitslagen nodig van onderzoek dat eerder bij u is gedaan. Op de pagina over collegiaal advies vindt uw zorgverlener meer informatie over verwijzen. Daar staat bijvoorbeeld ook welke informatie er meegestuurd dient te worden.

Gespecialiseerde behandelaars

In het expertisecentrum CIAP werken gespecialiseerde neurologen, klinisch neurofysiologen en revalidatieartsen samen om uw klachten grondig te analyseren, behandelbare oorzaken van polyneuropathie uit te sluiten en u optimaal te begeleiden. Bij specifieke hulpvragen kunnen zij u ook verwijzen naar andere behandelaars.

In behandeling blijven bij uw eigen arts

In de meeste gevallen komt u eenmalig of enkele keren naar het expertisecentrum. Bij een bezoek maken onze specialisten een grondige analyse. Zij zetten aanvullend onderzoek in en stellen een behandelplan op. Hiervan brengen ze ook uw neuroloog en huisarts op de hoogte. Na de analyse in het expertisecentrum komt u weer onder controle bij de neuroloog in uw eigen omgeving. Deze arts kan altijd contact opnemen met het expertisecentrum voor advies over behandelmethoden, bijvoorbeeld wanneer de verschijnselen ernstiger worden. Wij kunnen u ook verwijzen naar gespecialiseerde behandelaars bij u in de buurt.

Wetenschappelijk onderzoek in het expertisecentrum

Het expertisecentrum doet veel onderzoek naar de oorzaken van CIAP, nieuwe behandelingen en optimale begeleiding. Kijk op onze onderzoekspagina voor meer informatie over lopende onderzoeken of vraag ernaar tijdens uw bezoek.