De rol van statines bij het ontstaan van CIAP
Afgerond onderzoek

De rol van statines bij het ontstaan van CIAP

Het vermoeden bestond dat bepaalde cholesterolverlagers de kans op polyneuropathie vergroten. In deze studie werd dit verband uitgebreider onderzocht bij mensen mét en mensen zonder CIAP.

Achtergrond

Er zijn eerder studies verricht, die vonden dat het gebruik van cholesterolverlagende medicijnen een verhoogde kans zou geven op polyneuropathie. In de meeste van deze studies ging het over één bepaalde soort cholesterolverlagers, namelijk de statines (bijvoorbeeld: simvastatine of atorvastatine). Er werd in deze studies gezien dat patiënten met polyneuropathie vaker een statine hadden gebruikt dan gezonde controles. Andere studies vonden dit juist weer niet. Bij een aantal van deze studies is er twijfel over de kwaliteit of de opzet van de studie, waardoor het niet zeker is of de uitkomsten wel kloppen. Hierdoor is er twijfel ontstaan of het gebruik van statines een verhoogde kans geeft op het krijgen van polyneuropathie. Hierom is in het UMC Utrecht een studie uitgevoerd tussen 2008 en 2012 waarin dit verder werd uitgezocht.

Resultaten
In deze studie werd gekeken hoeveel mensen statines gebruikten, dit werd vergeleken tussen twee groepen: patiënten met polyneuropathie en gezonde personen zonder polyneuropathie.

Er werden in totaal 333 patiënten met polyneuropathie zonder bekende oorzaak (chronische idiopathische axonale polyneuropathie, ofwel: CIAP) onderzocht, en 283 gezonde personen. Patiënten met polyneuropathie bleken niet vaker statines te hebben gebruikt, zij hadden juist minder vaak deze medicijnen gebruikt dan de gezonde personen voordat zij klachten kregen. Er werd ook geen verschil gevonden in de dosering van de statines of hoe lang zij de medicijnen hadden gebruik tussen de twee groepen.

Conclusie
Het gebruik van statines lijkt geen verhoogde kans op polyneuropathie te geven en is dus geen risicofactor voor CIAP.

Blijf op de hoogte van het onderzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.