Speelt prediabetes een rol bij het ontstaan van CIAP?

Speelt prediabetes een rol bij het ontstaan van CIAP?

Uit wetenschappelijk onderzoek is niet gebleken dat er een relatie is tussen het voorstadium van diabetes (prediabetes) en het ontstaan van CIAP. Uw bloedsuikerwaarden kunnen onderzocht worden tijdens de zoektocht naar de juiste diagnose om uit te sluiten dat diabetes aan de polyneuropathie ten grondslag ligt, maar als dat zo is, is er geen sprake van CIAP. Als u de diagnose CIAP hebt gekregen, kunt u er dus van uitgaan dat uw bloedsuikerwaarden in orde zijn en er ook geen sprake is van prediabetes. Dit wil echter niet zeggen dat u later geen (pre)diabetes kunt krijgen. Het is altijd verstandig om diabetes zo vroeg mogelijk te voorkomen en daarover advies te vragen aan uw huisarts.

Bent u patiënt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stel deze vraag dan aan de specialisten van het expertisecentrum via het contactformulier. Zij helpen u graag.
Stel uw vraag