Zorg dichter bij huis

Huisarts

De huisarts blijft altijd de eerste arts op wie mensen met CIAP een beroep kunnen doen, ook voor andere klachten. De huisarts kan doorverwijzen naar de neuroloog, de revalidatiearts, de oogarts of een andere specialist.

  • CIAP is een aandoening waarmee huisartsen vaak weinig ervaring hebben. Omdat het belangrijk is dat de huisarts goed op de hoogte is van de diagnose CIAP, heeft Spierziekten Nederland in samenwerking met het Nederlands Huisartsengenootschap een informatiepakket over CIAP gemaakt.
  • Mensen met CIAP kunnen met dit pakket ook zelf hun huisarts inlichten.

Neuroloog

Veel mensen met CIAP bezoeken eenmalig het expertise centrum en blijven daarna onder controle van een neuroloog in de eigen omgeving. Deze houdt de voortgang in de gaten en kan zo nodig doorverwijzen naar een pijnteam of revalidatiearts.

Revalidatiearts en revalidatieteam

Een revalidatiearts begeleidt mensen met CIAP bij het leren omgaan met de ziekteverschijnselen in het dagelijks leven. In het behandelplan houdt hij niet alleen rekening met de lichamelijke klachten, maar ook met wat de patiënt zelf belangrijk vindt.
De revalidatiearts werkt vaak in een team samen met onder andere een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en een maatschappelijk werker of psycholoog. Ook werkt hij intensief samen met technici die hulpmiddelen maken, zoals aangepaste schoenen of orthesen. Lees meer over de leden van het spierziekterevalidatieteam en vind een team in uw regio.

Fysiotherapeut

Een fysiotherapeut kan helpen bij het leren omgaan met de klachten en het op een verantwoorde manier te blijven belasten van de spieren, ondanks pijn en vermoeidheid.

  • Bij de diagnose CIAP geeft vaak eerst een fysiotherapeut van een gespecialiseerd neuromusculair revalidatiecentrum advies. Vervolgens kan een fysiotherapeut in de eigen omgeving op basis van dat gespecialiseerde advies het oefenen verder begeleiden.

Ergotherapeut

Een ergotherapeut adviseert over het zelfstandig blijven uitvoeren van dagelijkse handelingen, thuis, op het werk of tijdens de vrije tijdsbesteding. Daarnaast geeft de ergotherapeut advies over het gebruik van hulpmiddelen of het aanpassen van de woning of de werkplek. Eventueel kan hij die ook helpen aanvragen.

Maatschappelijk werker of psycholoog

Omdat CIAP gevolgen kan hebben voor de relatie, de sociale contacten, het werk en het gezin, biedt een revalidatiecentrum begeleiding aan door een maatschappelijk werker of psycholoog.

  • Een maatschappelijk werker houdt zich vooral bezig met de gevolgen voor het gezin en het werk en kan helpen met het aanvragen van regelingen en uitkeringen.
  • Een psycholoog richt zich op het omgaan met de gevoelens die de ziekte oproept, zoals angst en onzekerheid.

Bent u patiënt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stel deze vraag dan aan de specialisten van het expertisecentrum via het contactformulier. Zij helpen u graag.
Stel uw vraag